Internationale Poetry-Biennale  -  Filmfestival  -  Salon  -  Netzwerk

Maja Lee Langvad
(Dänemark)
Freitag, 23. Oktober, 14.30 Uhr

live-streaming, Kopenhagen

Maja Lee Langvad (*1980 in Seoul), lebt in Kopenhagen, sie ist Schriftstellerin, Übersetzerin, arbeitet mit Künstlern aus verschiedenen Bereichen zusammen und ist Mitherausgeberin der nordischen Literaturzeitschrift Kritiker . Von ihren zahlreichen Büchern gehören zu den neuesten: Find Holger Danske, Hun Er Vred - Et vidnesbyrd om transnationale Adoption (Sie ist wütend - Ein Zeugnis transnationaler Adoption) und Dage med Galopperende Hjertebanken (Tage galoppierender Herzklopfens). Sie hat Fragebogen des Schweizer Autors Max Frisch ins Dänische übersetzt und übersetzt derzeit Baby Precious Always Shines von Gertrude Stein und ihrer Partnerin Alice B. Toklas.

Ihre Themen sind nationale Identität, Rassismus, Verwandtschaft, Krankheit und der Akt des Schreibens. Langvad ist eine einflussreiche Stimme in Debatten zur transnationalen Adoption.

Maja Lee Langvad (b. 1980, Seoul), residing in Copenhagen, is a writer, translator, also collaborating with artists from various fields, and is co-editing the Nordic literary magazine Kritiker. Her latest of several books include Find Holger Danske, Hun Er Vred – Et vidnesbyrd om transnational adoption (She Is Angry – A testimony of transnational adoption), and Dage med Galopperende Hjertebanken (Days of Galloping Heart Palpitations). She has translated Fragebogen (Questionnaires) by Swiss author Max Frisch into Danish and is currently translating Baby Precious Always Shines by Gertrude Stein and her partner Alice B. Toklas.

She deals with themes like national identity, racism, kinship, illness, and the act of writing, and has been an influential voice in debates on transnational adoption.

leelangvad.dk

20 spørgsmål til min biologiske mor

1.
Ville du ønske, at jeg ikke havde opsøgt dig?

2.
I det tilfælde, at jeg flytter tilbage til Danmark:
a. Vil du blive skuffet?
b. Vil du blive lettet?

3.
Er du skuffet over, at jeg blev bortadopteret til Danmark og ikke til USA, som du altid har troet?


4.
I det tilfælde, at du ikke havde bortadopteret mig: Hvilke konsekvenser forestiller du dig da, at det ville have fået for mine søstre, min far og dig?

5.
Elsker du min biologiske far?

6.
Ville du ønske, at du havde bortadopteret en af mine søstre i stedet for mig? Og hvis ja: Hvem?

7.
Hvis et forældrepar ikke har nogen sønner, er det ifølge traditionel koreansk tankegang kvindens skyld: Synes du, at skylden er berettiget?

8.
Ser du ned på andre kvinder, der har bortadopteret et barn? Og hvis ja: Synes du, at folk har ret til at se ned på dig? 


9.
Hvis du ikke havde været fattig, dengang du bortadopterede mig: Ville du da have beholdt mig, selvom jeg ikke var dreng?

10.
Har du fortalt mig sandheden om, hvorfor du bortadopterede mig?

11.
I det tilfælde, at du havde beholdt mig: Ville der da have været råd til, at jeg fik en uddannelse?

12.
Hvilke værdier lægger du størst vægt på:
a. Materielle?
b. Kulturelle?
c. Menneskelige?
d. Åndelige?
e. Andre?

13.
Ser du gerne, at jeg hjælper dig økonomisk? Og hvis ja: Hvilket beløb vil efter din mening være passende?

14.
Hvordan forestiller du dig vores relation i fremtiden?

15.
I det tilfælde, at jeg fortalte dig, jeg er lesbisk: Ville du da ikke længere se mig?

16.
Tror du nogensinde, at du røber for dine kollegaer, at du har bortadopteret et barn?


17.
Hvis jeg tilfældigvis møder dig sammen med en kollega:
a. Vil du fortælle din kollega, hvem jeg er?
b. Vil du lyve om, hvem jeg er?
c. Vil du lade som om, at du ikke kender mig?

18.
Er der ting, du ikke fortæller mig, fordi der altid er en tolk til stede, når vi kommunikerer? Og hvis ja: Hvilke ting?


19.
Forventer du, at jeg lærer koreansk?

20.

I det tilfælde, at jeg prioriterer andre ting frem for at lære koreansk (skrive, rejse mm.): Vil du da kunne forstå min prioritering?


Uddrag fra Find Holger Danske: Appendix (2014)

20 questions for my biological mother

1.
Do you wish I had never contacted you?

2.
If I return to Denmark:
a. Will you be disappointed?
b. Will you be relieved?

3.
Are you disappointed that I was adopted to Denmark and not the US, as you have always believed?

4.
Should you have not given me up for adoption: What consequences do you imagine it would have had for my sisters, my father, and yourself?

5.
Do you love my biological father?

6.
Do you wish you had given one of my sisters up for adoption instead of me? And if yes: Whom?

7.
According to the traditional Korean mindset, the woman is to blame if a married couple does not conceive any boys: Do you think the blame is just?

8.
Do you look down on other women who have given a child up for adoption? And if yes: Do you think other people have the right to look down on you?

9.
If you had not been poor when you gave me up for adoption: Would you then have kept me, even if I was not a boy?

10.
Have you told me the true reasons for giving me up for adoption?

11.
Should you have kept me: Would there have been enough money for me to get an education?

12.
Which values do you esteem the highest:
a. Material?
b. Cultural?
c. Human?
d. Spiritual?
e. Other?

13.
Would you like me to help you financially? And if yes: What would be an appropriate amount in your opinion?

14.
How do you imagine our relationship in the future?

15.
If I were to tell you I am a lesbian: Would you no longer want to see me?

16.
Do you think you will ever reveal to your colleagues that you have given a child up for adoption?

17.
If I run into you by accident when you are with a colleague:
a. Will you tell your colleague who I am?
b. Will you lie about who I am?
c. Will you pretend you do not know me?

18.
Do you refrain from telling me certain things because we always communicate with each other through an interpreter? And if yes: What things?

19.
Do you expect me to learn Korean?

20.
If I choose other things over learning Korean (writing, traveling, etc.): Will you understand my priorities?

 

Excerpt from Find Holger Dane: Appendix. Translated by Kim Su Rasmussen and Sora Kim-Russell