Internationale Poetry-Biennale  -  Filmfestival  -  Salon  -  Netzwerk

Maja Lee Langvad
(Denmark / Dänemark)
Schamrock-Festival of Women Poets 2020

live - whiteBOX Munich / München

 

 

Kindly supported by