Internationale Poetry-Biennale  -  Filmfestival  -  Salon  -  Netzwerk

Ilse Kilic
(Wien / Vienna)
Schamrock-Festival of Women Poets 2020

live - whiteBOX Munich / München

 

 

 

 

Kindly supported by